Školica engleskog za decu

 

RADNO VREME ŠKOLICE: Ponedeljak – Petak: 8h – 16h

CASOVI: Vreme rada sa decom zavisi od popunjenosti grupa i dogovora sa roditeljima. Rad u grupama pocinje od 10 i 14 casova.

Trajanje casa je 2 sata, 2 puta nedeljno.Za decu koja idu u naše vrtice casovi se mogu organizovati da traju jednom nedeljno u trajanju od 6 sati. Time postižemo da deca ne izostaju iz vrtica koje vec pohadjaju i odrade casove u jednom danu.

CENE50 Evra mesečno (dinarska protiv vrednost).  Dete je izloženo engleskom jeziku oko 20 sati mesecno. U slucaju izostanka casovi se mogu nadoknaditi.

PREDAVAČI: Sa decom rade ukupno tri predavača od kojih su dva odrasla u Engleskoj.

Treći predavač je završio engleski jezik i književnost i ima iskustva u radu sa decom od 1 do 6 godina i poseduje medjunarodni sertifikat za vaspitača.

 

Deca 3-5 godina ENGLESKI ZA DECU (za decu do 3 godine starosti posetite školica engleskog za bebe)

U ovom uzrastu deca su i dalje izrazito radoznala i voljna da uče nove stvari i mogu sa lakoćom i preciznošću da usvoje strani jezik. Ključni elementi su igra i muzika. Deca prirodno uče kroz igru a muzika je nešto što ostaje u glavi dugo nakon slušanja. Takodje je bitno da deca budu što više izložena stranom jeziku i da budu motivisana da ga razumeju i koriste, što se dešava u okruženju gde u igri deca i predavači koriste isključivo strani jezik.

Zašto mi imamo prednost u odnosu na druge škole? Radionicama i aktivnostima u školici prisustvuju deca kojima je engleski jezik maternji. Vaše dete bi bilo u grupi u kojoj je 70% dece čiji je engleski maternji jezik ili ga već govore veoma dobro. Kroz druženje sa decom koja već govore engleski jezik ona upijaju i engleski akcenat.

Working Hours

Monday to Friday 08.00 - 16.00

Get in Touch

Tel: 063 272 996, 011 26 52 000
E-mail: internationalnurserybelgrade@gmail.com
Address: Bulevar Vojvode Putnika 22, Senjak, Beograd

Back to Top